“We can do it”

17th international and 21st national ELT conference

Ve dnech 09.-10.09.2022 se uskuteční 21. národní a 17. mezinárodní ATECR konference ve spolupráci s British Council a Cambridge University Press.

Pátek / Friday

13:00 – 18:00 

Hybrid (nahrávky budou zaslány registrovaným účastníkům / recordings will be sent to registered participants)

Zoltán Rézműves * Jana Čadová * Joe Dale * Dunstan Clarke

Sobota / Saturday  

prezenční a výstavky / face to face presentations and exhibitions

8:30-9:15 Registration

9:15 Opening plenary

16:15  Raffle

16:30 Closing


Přihláška / Registration

Přihláška prezentujícího / Presenter’s form

Přihláška vystavovatele / Exhibitor’s form

Leave a Reply

Your email address will not be published.