Ohlédnutí za konferencí 2023


25.3.2023 se uskutečnil již 18.mezinárodní a 22.národní ročník pravidelné konference Asociace učitelů angličtiny České republiky. Hlavními partnery byla Pedagogická fakulta UK, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, a Cambridge. Partnerství s oběma institucemi významně přispělo k úspěchu celé akce.

Účastníci tradiční konference si vyměňovali zkušenosti a hledali nové způsoby, jak podpořit výuku, aby byla efektivní a studenty zaujala. Akademičtí pracovníci i studenti měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků od předškolního věku  až po dospělé (andragogika). Vybírali si témata podle svého zaměření a zájmu z paralelně běžících přednášek a seminářů.

Přednášejícími byli zkušení odborníci z Čech i zahraničí.

Konference je významnou inspirací pro akademiky i studenty. Jejich účast, ať již jako přednášejících nebo jako účastníků konference, poskytuje celou škálu praktických zkušeností, které významně posilují akademickou prestiž, rozvíjejí poznatky v oblastech andragogiky i výuky jazyků. Poznatky a metodologie diskutované ve výuce jazyků mají široké využití v rámci andragogiky, podporují kulturu celoživotního učení a inovací.