Zveme vás na konferenci…

18. mezinárodní a 22. národní konference ATECR se letos koná na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 24. (online) a 25. (prezenčně) března 2023.

Přihláška účastníka zde (deadline 21.3.2023)

Register here (deadline March 21st, 2023)

! registrace je platná po uhrazení konferenčního poplatku!

číslo účtu: 2401111210/2010

var. symbol: 2023

uveďte Vaše jméno

! registration is valid after the conference fee has been payed!

account nr.: 2401111210/2010

var.: 2023

please add your full name

Pro vystavení faktury zašlete zprávu a fakturační údaje na atecr.auacr@gmail.com

Konferenční poplatek je možné hradit z šablon (akreditace MŠMT – 29029/2022-4-845)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *